Huisregels

Hartelijk welkom in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Neem ook een medicijnlijst mee. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Openingstijden

Voor behandeling is onze praktijk geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 12.00 uur en van 13.00 uur t/m 17.00 uur.

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

Onze praktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer:  0545 – 291300,tijdens openingsuren. Buiten werktijd en in het weekend en als de praktijk gesloten is kunt u voor spoedgevallen bellen met telefoonnummer 053-7920040, u wordt dan doorgeschakeld met Tandarts Post Twente in Enschede.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Afspraken worden ingepland op basis van beschikbaarheid. Heeft u een voorkeur voor één van de tandartsen, dan dit graag vóór elke afspraak door geven. Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden, anders kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. U kunt het beste bellen tussen 8.30 uur en 9.00 uur indien u dezelfde dag gezien wenst te worden.

Medische gegevens

De eerste keer doen wij bij iedere patiënt een schriftelijke medische intake. Dit is voor uw en onze veiligheid. Ook als u enkele jaren niet geweest bent moet u weer een schriftelijke medische intake invullen. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. Ook wijzigingen van adres, telefoonnummer en verzekering altijd aan ons doorgeven (medicijnlijst kunt u afgeven bij de balie)

Tandheelkundige controle

Minimaal 1x per jaar doen wij een tandheelkundige controle, waarbij tevens indien nodig tandsteen wordt verwijderd, zodat optimale reiniging door u zelf goed mogelijk is. Wij proberen optimale tandheelkunde te bieden en verlangen van u een goede mondhygiëne. Indien die beter kan, zullen wij die proberen bij te sturen.

Röntgenfoto’s

Voor goede diagnostische tandheelkunde is het nodig om eens in de paar jaar röntgenfoto’s te maken. Wij doen dat dus ook.

Gedrag

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
Het is verboden om zonder onze toestemming foto’s te maken, te filmen of geluidsopnames te maken in onze praktijk, in verband met privacy van ons personeel en onze patiënten.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via factoring-bedrijf Infomedics. Het telefoonnummer hiervan is: 036-2031900. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balie-assistente. U krijgt voor behandelingen boven € 250,– een begroting.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie-assistente/tandartsassistente en/of de tandarts.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

 

Wij hopen op een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Team Tandartsen Janssen en Linssen